Bor Belediyesi Resmi Web Sitesi
bor belediyesi
A. Kuddusi Anma

BİNLER BOR’DA AHMED KUDDİSİ İÇİN BULUŞTU!

Niğde Bor’da Cumartesi günü Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen dört bini aşkın Ahmed Kuddisi sevenleri, Ahmed Kuddisi’nin doğumunun 240.yılı etkinliklerine katılarak büyük bir sevince neden oldular!

1769 yılında Niğde’nin Bor kazasında doğan, büyük din ve düşünce adamı Ahmed Kuddisi önceki gün Bor Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bor Anadolu Öğretmen Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik öncelikle olarak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunarak başladı.

Arkasından Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat kürsüye çıkarak binlerce insana hitaben bir konuşma yaptı. Erat “Arvasi Hazretleri Van için çok şey ifade etmektedir. Emir Sultan Hazretleri Bursa öncelikli olarak sadece Bor için değil bütün İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Ahmed Kuddisi Hazretlerini anma etkinliğine binlerce insanın katılması bizi onure etmiştir. Bor’da doğmuş ve büyümüş ve yine Bor’da hakkın rahmetine kavuşmuş bu büyük din ve fikir adamını sahip olmak bizler için gurur kaynağıdır. Onun ahlakı, fikirleri bizlere yol göstermeye devam ederken, bizlere bu büyük mutlu günü göstermeyi bahşetmiştir. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala sevenlerinin olması ne kadar büyük bir insan olduğunu göstermektedir. Bugün Bor’da fikirleri ışığında Ahmed Kuddisi ismine kurulmuş bir vakıf, bir mahalle iki cami bulunmakta ve Bor, Ahmed Kuddisi ismiyle yüreklerde özleşmektedir” diyerek konuşmasında Ahmed Kuddisi’den şiirler okuyarak dinleyicilere seslendi.

Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat’tan sonra Ahmed Kuddisi hazretlerinin yaşayan ve fikirlerini sürdüren torunu Ali Eren, dinleyicilere yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaptı. Konuşmasında özellikle Ahmed Kuddisi’nin yaşamından kesitler vererek örnek insan modeli üzerinde duran Ali Eren, dört bini aşkın dinleyici üzerinde uzun süren bir etki bıraktı.

Ahmed Kuddisi Hazretlerinin Bor dışında özellikle kutsal topraklardaki faaliyet ve yaşamını konu edindiği konuşmasının ikinci yarısında Eren, her inanan insanın Ahmed Kuddisi’den öğreneceği çok şey var dedi.

Ahmed Kuddisi Kültür Vakfı’na bağlı olarak gelen Ahmed Şahin, Mehmet Kemiksiz ve Hafızlar Musiki Topluluğu’na bağlı sanatçılar verdikleri dinleti ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Etkinlik öncesi ve sonrası Develi Mehteran Grubu’nun sundukları mehter gösterileri en çok beğeni toplayan kısımlarken, Ahmed Kuddisi Vakfına bağlı görevliler Ahmed Kuddisi’ye ait kitapçık ve hurma dağıtarak taktir topladılar.

Yaklaşık üç saat süren etkinlikte katılan binlerce insan bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi yönündeki taleplerini iletirken, Ali Eren ise Ahmed Kuddisi Hazretlerinin mezarını bulunarak hak ettiği şekilde mezarının yapılmasını yetkililerden talep etti.

Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, belediye olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek etkinlik sona erdi.

Ahmed Kuddisi kimdir?

Ahmed Kuddisi Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden, şair. İsmi Ahmed bin Hacı İbrahim’dir. Daha ana karnında, “Kuddus, Kuddus” diye Allahü tealayı zikrettiği için Kuddisi mahlasıyla Ünlü oldu. 1769 (H.1183) senesinden Niğde’nin Bor kazasında doğdu. 1849 (H.1265) senesinde aynı yerde vefat etti. Vasiyeti üzerine Eski Mezarlık’ta defnedildi.

Babası büyük bir veli olan Ahmed Kuddisi küçük yaştan itibaren babasından ders aldı ve tasavvufda Ahrariyye yolunun edebini öğrendi. Zahiri ilimleri öğrenmek için uzun müddet medrese tahsili yaptı. 1786’da babası vefat edince, ilahi bir emir üzerine Turhal’a gitti. Turhal Şeyhi denilen zatın sohbetlerinde bulunarak olgunlaştı. Oradan Erzincan’a giderek birkaç ay kaldı. Sonra Şam ve Mısır’a gitti. Bir müddet sonra hac farizasını yerine getirmek için Mekke-i mükerremeye gitti. Bu ilk Hicaz seferinde Hira ve Uhud Dağında, uzun günler uzlette kaldı. Medine’deki Mescid-i Nebi çevresinde riyazetler çekti. Resulullah efendimizin lutuf ve hitablarına kavuşarak yüksek derecelere ulaştı. Ertesi sene hac mevsiminde tekrar hac ibadetini yerine getirdikten sonra, memleketi olan Bor’a döndü. 1807 ve 1810 senelerinde cereyan eden Osmanlı-Rus savaşlarına katıldı. Tekrar Hicaz’a giderek uzun süre Mekke ve Medine arasındaki ıssız çöllerde, dağlarda nefsini terbiye için çileler çekti. Bor’a dönünce, on üç yıla yakın evinde inziva hayatı yaşadı. Birçok kerametleri görüldü. Kendisini çekemiyenler iftira ettiler. Devrinin ileri gelen devlet adamlarının dikkatini çekerek İstanbul’a davet edildi. Zamanın padişahının iltifat ve ihsanlarına kavuştu. Daha sonra Bor’a dönen Ahmet Kuddisi, bir ara Konya’ya gitti ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin kabrini ziyaret etti. Vefatına yakın vasiyetnamesini yazdırdı ve Eski Mezarlığa defnedilmesini istedi. Vefat edince istediği yere defnedildi. Kabri oradadır. Ancak Bor’un içinde ziyaret edilmek üzere bir makam yaptırılmıştır.

Bir çok şiirinde Allahü tealayı taleb etmeyi, mal, mevkı ile dünyaya ve maddeye ait olan her şeyin sevgisini kalpten çıkarmayı tavsiye ederdi. İslamiyetin yüceliğini, emir ve yasaklarını padişahlara da anlatırdı. İnsanların devlete bağlı olmalarını tavsiye eder, fitneden sakınmalarını söylerdi. Baş olmak, dünyalık elde etmek ve halkı başına toplayıp onların hizmet ve hürmetlerini celb etmeye çalışmanın insanı şeytana oyuncak edeceğini anlatırdı. Allahü tealanın emirlerini ihlas ile yerine getirmeyi tavsiye ederdi.

Eserleri:

1) Divan-ı Kuddisi, 2) Külliyat-ı Kuddisi Efendi. Bu külliyat, şu eserlerden meydana gelmiştir: Divan, Pendname, Vasiyetname, İcazetname, Nesayıh-ı Ahmed Kuddisi, Hazinet-ül-Esrar ve Ganimet-ül-Ebrar, Medayıh Risalesi, Muhtasar Tıbb-ı Nebevi, Mektublar, çeşitli konularda Arapça olarak yazılmış risaleler.