COĞRAFYA 

Coğrafi konumu itibariyle İç Anadolu’nun güneyinde yer alan Bor’un yüzölçümü 1.432 km²’dir. Kuzeydoğusunda Niğde, Doğuda Çamardı, Batıda Ereğli ve Karapınar, Güneyde Ulukışla, Kuzeyde ise Aksaray ve Altunhisar ile çevrilidir. Kuzeybatısında Hasan dağı, Okçu dağları; Doğusunda Aladağlar ve Demirkazık tepesi yükselir. Bölge Doğuya doğru uzanan bir yayla, Güneye ve Batıya doğru genişleyip uzayan bir ova konumundadır. Bor’un denizden yüksekliği 1100-1150 m.dir.

İlçenin iklim özelliği olarak İç Anadolu bölgesinin sıcak step iklimi hüküm sürer. Sıcak ve kurak bir yaz, az yağışlı yumuşak bir sonbahar, soğuk bir kuş ve kısa bir ilkbahar göze çarpar. Yağış en fazla ilkbaharda görülür. Yıllık sıcaklık ortalama 12 derece, yağış ortalaması 334 mm.dir.  

NÜFUS DURUMU

2014 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusun % 67’sı İlçe merkezinde,% 33’ü kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 1985 yılından sonra köylerimizden önemli ölçüde şehir merkezlerine göç yaşanmıştır.

YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (İLÇE GENELİ)

YIL

İLÇE MERKEZİ NÜFUSU

KÖY VE KASABA NÜFUSU

TOPLAM

1975

16.560

49.872

66.432

1980

18.821

50.769

69.050

1985

20.986

50.246

71.232

1990

24.536

28.577

53.113

1997

31.281

33.019

64.300

2000

29.804

33.216

63.020

2009

35.151

24.722

59.873

2010

38.320

21.599

59.919

2011

39.309

21.095

60.404

2012

40.472

20.478

60.950

2013

40.529

20.582

61.111

2014

41.257

20.131

61.388