Yeşil Bor’da Anadolu’nun  değerli el sanatları malesef can çekişiyor, giderek kayboluyor. Özellikle keçeciler, debbağcılar, semerciler-palancılar, çancılar, orakçılar, kürekçiler, yularcılar, nalbantlar, bıçakçılar, kökboyacılar, çarkçılar, seyyar berberler, kalaycılar gibi ata meslekleri bir bir yok oluyor. Bor’un sebze pazarı inişindeki sokakta bulunan bıçakçı İhsan Binay, semerci Vedat Dağeri, orakçı Duran Kılıç ve diğerleri, mesleklerinin son kalıntısı olarak; ata sanatlarının kendileriyle birlikte yok olacağından yakınıyorlar.

Bu mesleklerden sadece dabaklık-dericilik kendini ayakta tutup günümüze kadar gelmiştir,Hali hazırda 15 ailenin bu meslekle uğraşması Bor’un ekonomisinde ciddi bir istihdam ve ekonomik kazanım sağlamıştır.Şu an Türkiyede bu meslek dalında 3. konumda olmamız ayrıca memleketimiz için gurur kaynağıdır.