Bor Belediyesi Resmi Web Sitesi
bor belediyesi
Cığızoğlu Osman

CİGİZOGULLARI OSMAN EFENDİ

      Ciğizoğullari Bor’un köklü ailelerindendir.Okçu suyu Bor’a getiren Hacı Osman Efendi, 1843 yılında doğmuş ve 1907 yılında vefat etmiştir.Halkevi yakınındaki Eski mezarlıktaki mezarı Acıgöldeki mezarlığa taşınmıştır.Babası Hacı Mehmet Efendi, annesi Fatma Hanımdır.Bekdik aşiretinden olan Osman Efendi hayvan ticareti yapan tüccardır.Arabistan’dan deve getirip Bereke dolaylarından yayar, Aşiretler yayla için Bor’a geldiklerinde satar.Ayrıca koyun ticareti ile de uğraşır.Memleket için faydalı işler yapan Hacı Osman Efendi’nin Ahmet, Mahmut, Sabit ve Mustafa oğulları ve iki kızları olur. Gığızların Konağı dönemin önemli evlerindendir.Mahallesinde kızların eğitimi için üç sınıflı okul yaptırıp okutan Osman Efendi, Okçu suyunu Bor’a getirerek kalıcı en önemli hizmete vesile olmuştur.Evde görevli olarak çalışan Ömer Soylu “Cığızların evine üç kapıdan girilirdi.Hariciye kapısı, Payton Kapısı ve Hanım Dairesi Kapısı.Çok merhametli hayır sever sofraları açık, gönülleri de zengin insanlardı.Ahmet Cığızoğlu Kurtuluş savaşından önce Kuvay-ı Milliyeyi Bor’da güçlendiren isimdi” demiştir.