Bor Belediyesi Resmi Web Sitesi
bor belediyesi
GÖREVDE YÜKSELME İLANI

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ  SINAVINA

 İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2017 yılında yapılacak Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1- Mahalli İdareler Yönetmeliğin 11. maddesindeki esaslara uygun olarak ( Şubat ayının sonuna kadar) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını Valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular tek liste halinde en geç 15 Mart 2017 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir.

2- Belediye personelinin görevde yükselme sınavı, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3- Belediye personelinin görevde yükselme sınavı görevde yükselme sınavına Valiliklerin İçişleri Bakanlığına göndereceği listelerde yer alan adaylar katılabilecektir.

4- Kayıt İşlemleri:

a)- Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 05/06/2017 – 23/06/2017 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

b)- Adaylar http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.

c)- Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100.-TL’yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

d)- Adaylar; başvuru formlarını 23.06.2017 günü mesai bitimine kadar Anadolu Üniversitesi    e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü Başvuru sisteminde doldurup başvurularını ve ödemelerini onaylamaları gerekmektedir.  

5- Adaylar sınav giriş belgelerini, 18/09/2017 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6- Adaylar 24/09/2017 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20 şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7- Sınavlar 81 ilde online sınav şeklinde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

8- Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 09/10/2017 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından 23/10/2017 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

9- Başvuru yapmak isteyenler dilekçelerini 16/01/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Yazı İşleri Müdürlüğü Şubat 2017 ay sonuna kadar Valilik Makamına gönderecektir.                 

 

 

 

EKLER:

1- Sınav konuları tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI TABLOSU

 

GRUPLAR

UNVAN

SORUMLU OLDUKLARI KONULAR

1.GRUP

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları

 

KÖY KANUNU

 •  Köyün organları

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR       

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları
 

 

 

 

 

 

 

2.GRUP

Çözümleyici, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi                                                                                                                                                             

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli                                                                                                                                                                                               
 • Mali hükümler                                                                                                                                                                                              

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • Cezalar                                                                                                                                                                                                       

 

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri                                                                                                                                                                                   

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi                                                                                                                                                                     
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim                                                                                                                                                                                          
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı                     

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR     

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları

3.GRUP

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyelerin denetimi
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi                                                                                                                                                              

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli                                                                                                                                                                                              
 • Mali hükümler                                                                                                                                                                                               

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • İl Özel İdarelerinin Denetimi
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • İl Özel İdare Bütçesi
 • Cezalar                                                                                                                                                                                                       

 

KÖY KANUNU

 •  Köyün organları
 • Köylerin görevleri
 • Köylerin gelirleri                                                                                                                                                                                  

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş
 • Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Bütçe Türleri ve Kapsamları
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi                                                                                                                                                                      
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • İç Kontrol Sistemi
 • Dış Denetim                                                                                                                                                                                           
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı                     

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları

4.GRUP

Müdür, Hukuk Müşaviri

 

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış
 • 1982 Anayasası’nın Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Özlük Dosyası
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR 

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları
 

 

 

 

 


Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı..
Belkide İlk Yorumu Siz Yapabilirsiniz..

YORUM YAZ