5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği, Belediye meclisi

04 Eylül 2020 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

               

 

 

G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

 

1-Bor Atatürkçü Düşünce Derneğinin talebinin görüşülmesi.

 

2-Niğde (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı İşi ile ilgili konunun görüşülmesi. 

 

3-Belediye meclisinin 05.02.2016 tarih ve 14 sayılı meclis kararının iptali ve İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize Güneş Enerji Santralleri Kurulumu için yapılan taleplerin görüşülmesi.

 

4-İlçemiz Sokubaşı Mahallesi ada 325 ve 2-3-6-7-8-14-76-77-108 parsellerde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin imar değişikliği talebinin görüşülmesi. 

 

5-İlçemiz Kayıyolu Köfterlik mahallesi 1560 ada , 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği talebi ile ilgili  MCR Enerji İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin talebinin görüşülmesi.
 

6-Belediye meclisinin 01.03.2013 tarih ve 32 sayılı meclis kararının iptali ve İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hobi alanlarının ifrazı ile ilgili hususun görüşülmesi.