Belediyesi Meclis Toplantısı, Corona Virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında alınacak önlemler için Bor Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 1112 sayılı yazıları ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı yazısı ile "Valilik ve Kaymakamlarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Ve 72. Maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde ve belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin NİSAN, MAYIS ve HAZİRAN ayı toplantılarının ertelenmesi" denildiğinden, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 2020/9 Sayılı kararına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Ve 72. Maddeleri hükümleri uyarınca, İlçe Belediye Meclisleri ve Mahalli İdare Birlikleri Meclislerinin NİSAN, MAYIS ve HAZİRAN ayları Belediye Meclis Toplantılarının “ERTELENMESİNE” karar verilmiştir.