Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği

05 Mart 2021 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri

görüşmek üzere toplanacaktır.

                 Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
          
 
1-Belediyemiz Denetleme komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Bor Atatürkçü Düşünce Derneğinin talebinin görüşülmesi.
 
3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Şehir Suyu Tarifesinin görüşülmesi.