G Ü N D E M

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

1-Belediyemiz meclis üyesi Mustafa TUĞLUK’un vefatı nedeni ile üyesi olduğu ve boş kalan imar komisyonu üyeliğinin tekrar doldurulması için yeni üye seçiminin yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2- Belediye meclisinin 06.07.2018 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Armutlu mahallesi 794 ada,6-7-8,13 parseller,795 ada,1-2-3-4-5-6,7 parseller,796 ada,1 ve 2 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş olduğu 28.06.2018 tarihli dilekçelerinin görüşülmesi.

 

3- Belediye meclisinin 06.07.2018 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Değirmenler mahallesi 12 pafta,199 ada,118-123-124-131 ve 132 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu 07.06.2018 tarihli dilekçelerinin görüşülmesi.

 

4-İlçemiz Aliyer mahallesi ada 1652,parsel 1’de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Ticari ve Sosyal Bina Alanı olarak  imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5-İlçemiz Kızılyer mahallesi ada 666,parsel 1698’de Yurt alanı olarak  kayıtlı taşınmazın Park alanı olarak imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

6-İlçemiz Sırasöğütler Mahallesi 132 pafta,150 ada ve 125 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

7-İlçemiz Kızılyer mahallesi 50 pafta,703 ada ve 8-9-10 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

8-Ek Bütçe yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.