G Ü N D E M

------------------------------------------------------------------------

 

1-Bor Belediyespor Kulübüne aktarma yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-Belediyemizce Müteşebbis Teşekkülünün % 50 katılımcısı olarak hissemize düşen katılım payının ödenmesi ile ilgili  Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının  28.05.2018 tarih ve 310 sayılı yazılarının görüşülmesi.

 

3-İlçemiz Kızılyer mahallesinde 1450 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.