G Ü N D E M

---------------------------------------------------------------

1-İlçemiz Başpınar mahallesi 189 ada ve 1-2-3-4-9-10-11-14-16 ve 17 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş olduğu 23.10.2018 tarih ve 2678 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

2-İlçemiz Değirmenler mahallesi 194 ada ve 13 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu 09.10.2018 tarih ve 2527 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

3-Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 82 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Künkbaşı mahallesi 355 ada ve 7-17-37-38 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu 06.09.2018 tarih ve 2079 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

4- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Başpınar mahallesi 11 pafta,1336 ada ve 1-2-3-4 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu 09.07.2018 tarih ve 1419 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

5- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 84 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Kızılyer Mahallesi 32M4B pafta, 1473 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz malikinin Belediyemize vermiş olduğu 24.09.2018 tarih ve 2300 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

6- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 85 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Acıgöl Mahallesi 30L4C pafta,1220 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz malikinin Belediyemize vermiş olduğu 08.05.2018 tarih ve 972 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

7- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Harım mahallesi 284 ada,12-13-14-21-22-23-24-25-26-32-46-48’de kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş olduğu 28.02.2018 tarih ve 503 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

8- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Yeniyol (Harım) mahallesi 30 pafta,246 ada,parsel 38-39’da kayıtlı taşınmazların  imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş olduğu 29.08.2018 tarih ve 1988 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

9- Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Künkbaşı mahallesi 1242 ada ve 6 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili taşınmaz malikinin Belediyemize vermiş olduğu 05.09.2018 tarih ve 2061 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

10-Belediye meclisinin 05.10.2018 tarih ve 89 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Kızılyer mahallesi 6 ada,33 ve 53 parsellerde kayıtlı taşınmazların “Sağlık Tesisi Alanı” olarak imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.