G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

 

1-Belediyemizin 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

2-Belediyemiz Denetleme komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

3-Belediye meclisinin 02.03.2018 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Armutlu mahallesi 360 ada,5-14 ve 15 parsellerde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 28.12.2017 tarih ve 2797 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

4-Belediye meclisinin 02.03.2018 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz İftiyan mahallesi 80 ada ve 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın konut ve park alanı olarak imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5-İlçemiz Acıgöl mahallesi 101-102 pafta,108 ada,161 ve 227 parsellerde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 02.04.2018 tarih ve 728 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

6-İlçemiz Acıgöl mahallesi 1216 ada,1 parsel ve 103 ada ve 2 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.    

 

7-Belediyemiz Daimi Encümen üyelikleri seçimlerinin yapılması.

 

8-Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyelikleri seçimlerinin yapılması.