G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

1-Belediye meclisinin 2018 yılı meclis toplantı gününün belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-Belediye Meclisinin 2018 yılı bir aylık tatilinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapılması.

 

4-Kamu Kurum ve Kuruşlarına uygulanan şehir suyu tarifeleri.

 

5-İlçemiz Şeker Mahallesi pafta 171,ada 926 ve parsel 2’de resmi kurum alanı olarak kayıtlı taşınmazın Bor İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

6-S.S.10 Nolu Minibüsçüler Kooperatif üyesi Ersin ÖZDEMİR’in  Niğde-Bor arası çalıştırma ruhsatını  Recep DOĞANAY’a devri talebi ile ilgili olarak Belediyemize vermiş oldukları 26.12.2017 tarihli dilekçelerinin görüşülmesi.

 

7-Belediyemiz bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulması ile ilgili hususun görüşülmesi.