G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

1-Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri personelinin 2018 yılı fazla çalışma ücretlerinin tespiti ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-S.S.10 Nolu Minibüsçüler Kooperatif üyesi iken 31.01.2015 tarihinde vefat eden İhsan ÇETİNTAŞ adına kayıtlı olan Otobüs çalıştırma ruhsatını devir alma talebi ile ilgili mirasçısı Davut ÇETİNTAŞ’ın Belediyemize vermiş olduğu 08.01.2018 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.

 

3-Şehir suyu tarife değişikliği ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

4-696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediyemizde Şirket Kurulması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Aliyer Mahallesi 1197 ada ve parsel 6’da kayıtlı olan imar planında Hayvan pazarı olarak görülen taşınmazın imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

6-İlçemiz Harım Mahallesi 35 pafta,285 ada ve 9-26-27-28-29 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmaz maliklerinin imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 26.01.2018 tarih ve 296 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

7-İlçemiz Armutlu Mahallesi 360 ada,5-14 ve 15 parsellerde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 28.12.2017 tarih ve 2797 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

8-İlçemiz Armutlu mahallesi 158 pafta,792 ada,1-2-3-4-5-6-16-17-18 ve 19 parsellerde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 31.10.2017 tarih ve 2117 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

9-İlçemiz Yeniyol mahallesi 1518 ada ve 2 parselde maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazın imar değişikliği yapılması ile ilgili Bor Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 17.01.2018 tarih ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesi.

 

10-İlçemiz Kızılyer mahallesi 1404 ada ve 5 parselde kayıtlı taşınmaz maliklerinin Niğde Bor Karayoluna cephe alan kısmının zemin katla ile ilgili olarak Belediyemize vermiş oldukları 02.01.2018 tarih ve 11 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.

 

11-İlçemiz Çarşı mahallesi pafta 24/1,ada 778 ve parsel 1-14’de kayıtlı taşınmaz maliklerinin imar değişikliği talebi ile ilgili Belediyemize vermiş oldukları 29.01.2018 tarihli dilekçelerinin görüşülmesi.