Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği

 02 Nisan 2021 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.
                       
                                                                                              G Ü N D E M                                                                
 1-Belediyemize ait 37 adet taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.
 
 2-Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
 
 3-Belediye Meclisinin 1’nci ve 2’nci Meclis Başkan Vekili ve 2 asil 2 yedek Meclis Kâtibi    üyesi ile 2 asil daimi encümen üyesi seçimlerinin yapılması.
 
 4-Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Ulaşım ve  Trafik Komisyonu üyesi seçimlerinin yapılması.