T.C.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

SAYI     : 36085758.301.03/3601                                                          30.12.2019

KONU   :Toplantı.

 

 

                                                      

               Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği 03 Ocak 2020 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

 

 

G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

 

1-Belediye meclisinin 2020 yılı meclis toplantı gününün belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-Belediye Meclisinin 2020 yılı bir aylık tatilinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapılması.

 

4-Bor Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5-Belediye meclisinin 06 Aralık 2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Kızılyer mahallesi 1404 ada ve 5 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği talebinin görüşülmesi. 

 

6-Belediye meclisinin 06 Aralık 2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz Başpınar Mahallesi, 190 ada- 3,7,8,9,19,21,22 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebinin görüşülmesi. 

 

7-İlçemiz Karaca Uğurlu Mahallesi 1165 ada ve 2-3-4-5-6-7-8 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebinin görüşülmesi. 

 

8-İlçemiz Karaca Uğurlu Mahallesi 1167 ada ve 2-3-4-5 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebinin görüşülmesi.