Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği 04 Ocak 2021

tarihi Pazartesi günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

      

                                                                                                                  

 

G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

 

1-Belediye meclisinin 2021 yılı meclis toplantı gününün belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-Belediye Meclisinin 2021 yılı bir aylık tatilinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapılması.

 

4-Belediye meclisinin 04.12.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi yapılan, ilçemizdeki Taksilerin tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5- Belediye meclisinin 04.12.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi yapılan Evsel Katı Atık ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

6-İlçemizde yolcu taşımacılığı ile faaliyet gösterenlerin kira ücretlerinin görüşülmesi. 

7-İlçemizde yapılması planlanan Bisiklet yolu için İller Bankasından Kredi kullanılması ile ilgili hususun görüşülmesi.