Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği

05 Şubat 2021 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

                

G Ü N D E M

 

1-Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri personelinin 2021 yılı fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

 

2-Belediye meclisinin 04.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi yapılan, ilçemizde yolcu taşımacılığı ile faaliyet gösterenlerin kira ve durak yeri  ücretlerinin görüşülmesi.

3-İlçemiz Kayaaltı Mahallesi 4 ada 7 ve 38 parselde kayıtlı taşınmazlarda imar değişikliği yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.