5393 sayılı kanun gereğince 03 Nisan 2020 tarihi Cuma günü saat 15.00’de yapılması kararlaştırılmış olan Belediye Meclis Toplantısı, Corona Virüsü ile (Covid-19) mücadele kapsamında ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları gereğince Büyükşehir, İl, İlçe, Belde ve Belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin NİSAN, MAYIS ve HAZİRAN ayı toplantılarının  “ERTELENMESİNE” karar verilmiştir.

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21’nci maddeleri gereği, Belediye meclisi 03 Temmuz 2020 tarihi Cuma günü saat 15.00’de aşağıda gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

        Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.         

                                

G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 1-Belediyemizin 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

 2-Belediyemizin 2019 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

 3-Belediyemizde görev yapmak üzere 1 adet tam zamanlı eğitmenin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

 4-Belediyemiz norm kadrosunda ihdaslı Genel İdare Hizmetler Sınıfında 5.dereceli 1 adet boş Memur kadrosunun iptal edilerek, 3.dereceli Eğitmen kadrosu olarak değiştirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

 5- Belediye meclisinin 06 Mart 2020 tarih ve 28 sayılı meclis kararına istinaden, ilçemiz Başpınar Mahallesi 1096 ada ve 7-8-9 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. 

6- Belediye meclisinin 06 Mart 2020 tarih ve 29 sayılı meclis kararına istinaden, İlçemiz Başpınar Mahallesi 1095 ada ve 3-4 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. 
7- Belediye meclisinin 06 Mart 2020 tarih ve 30 sayılı meclis kararına istinaden, ilçemiz Başpınar Mahallesi 1095 ada ve 1-2 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. 

8-Belediye meclisinin 06 Mart 2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan, İlçemiz İftiyan Mahallesi 84 pafta,260 ada ve 8 parselde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. 

 9-Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den Kredi veya Hibe Kullanılması ile ilgili konunun görüşülmesi.

 10- Kira alacaklarının Terkin ve Erteleme işlemlerinin görüşülmesi.

 11-Su Tesisleri harcamalarına katılma payı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi.

 12-Taşınmaz satın alma yetkisi ile ilgili konunun görüşülmesi.

 13-Mustafa KISKACI’nın ilçemiz Değirmenler Mahallesi ada 193 ve parsel 66’da kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesini satın alma talebi.

 14-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Motosiklet satın alınması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 15-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğinin görüşülmesi.

 16-Belediyemiz Daimi Encümen üye seçimlerinin yapılması.

 17-Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu üye seçimlerinin yapılması.